Socialinis ir emocinis ugdymas – kaip užsienio kalba, kuo anksčiau pradedi mokytis, tuo greičiau ir geriau ją išmoksti.  

Socialinio ir emocinio ugdymo institutas siekia suteikti pagalbą socialinį ir emocinį ugdymą tyrinėjantiems mokslininkams ir praktikams. 

Šioje svetainės skiltyje rasite naudingos literatūros šaltinių bei nuorodų.

LEIDINIAI

1. Mokymosi būti projekto leidinys. 

 


„Mokymasis būti: Socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo praktikos bei metodikų plėtojimas švietimo sistemose“ buvo eksperimentinis projektas, suvienijęs švietimo institucijas, mokytojus ir mokslininkus septyniose Europos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Suomijoje.  Projekto trukmė – 2017–2020 m. Šiuo laikotarpiu projekto komanda siekė sukurti ir mokyklose  išbandyti  metodinių įrankių rinkinį, skirtą padėti įvertinti mokinių socialinius ir emocinius bei sveikos gyvensenos įgūdžius.  Komandos nariai taip pat siekė ištirti, kaip pagerinti šių gebėjimų ugdymą mokyklose ir visoje švietimo sistemoje. Šis metodinis rinkinys skirtas pradinėse ir pagrindinėse mokyklose dirbantiems mokytojams. Jame išskiriami pagrindiniai sėkmingo socialinio ir emocinio ugdymo mokykloje principai bei aprašomi praktiniai mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimo metodai, skirti tolesniam vaikų ugdymui klasėje.  


 2. Šukytė D., Socialinis ir emocinis ugdymas, 2015. 

Socialinis ir emocinis ugdymas. 2015. Tai pirmasis lietuvių kalba išleistas leidinys apie socialinį ir emocinį ugdymą. Leidinyje pateikta trumpa apžvalga apie socialines ir emocines kompetencijas, socialinį ir emocinį ugdymą bei tai, kaip jis turėtų būti integruotas į mokyklos gyvenimą. Knygoje autorė remiasi praktikų patirtimi, mokslininkų išvadomis  ir paaiškina, kodėl socialinis ir emocinis ugdymas yra neatskiriamas nuo kokybiško švietimo ir mokyklų misijos. Autorė pabrėžia, kad sparčiai besikeičianti visuomenė, atviras pasaulis skatina mus vis labiau matyti ne tik save, savo interesus, bet ir kitus; skatina mus gebėti prisitaikyti prie pokyčių, o tam vien akademinių žinių nepakanka. Šią knygutę galite įsigyti Socialinio ir emocinio ugdymo institute.
NUORODOS Į SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO PROGRAMAS


 www.lions-quest.lt

 LIONS QUEST programų grupė. Socialinio ir emocinio ugdymo programos nuo priešmokyklinio ugdymo iki dvyliktos klasės. LIONS QUEST programos diegiamos visų tipų ugdymo institucijose. Tai kompleksinės programos, kurių pagalba ugdydami socialinius ir emocinius įgūdžius pasieksite ir prevencinių tikslų, ir pagerėjusių akademinių rezultatų bei aktyvesnio įsitraukimo į bendruomenei skirtas veiklas.


http://www.pvc.lt/lt/antras-zingsnis/446-programa-antras-zingsnis

 

Tai socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai reikšti jausmus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes. „Antras žingsnis” - tyrimais paremta programa, skirta pradinių klasių vaikams. Programa - puikus įrankis mokytojams: dirbti įdomu tiek vaikams, tiek pedagogams, nes naudojamos įvairios veiklos formos (diskusijos, vaizdinė medžiaga, vaidmenų žaidimai). 

 


https://www.vaikolabui.lt


Programos, padedančios vaikams augti linksmais ir laimingais, padedančios kurti jiems emociškai saugesnę aplinką. Organizacija įgyvendina tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai” ir jos tęsinį arba antrąją dalį programą „Obuolio draugai”, kurios moko ikimokyklinio ir pradinio  mokyklinio amžiaus vaikus įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti, ugdo vaikų empatiją. Šių abiejų programų autorių teisės priklauso tarptautinei organizacijai Partnership for Children. Organizacija taip pat sukūrė ir vykdo ankstyvosios prevencijos programą „Įveikime kartu”, kuri yra skirta vyresniems pradinių klasių mokiniams. Tai į vaiko ir šeimos socialinių gebėjimų ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa, padedanti ugdyti vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Programose pateikiama plataus spektro socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymui skirta medžiaga.