Socialinis ir emocinis ugdymas – kaip užsienio kalba, kuo anksčiau pradedi mokytis, tuo greičiau ir geriau ją išmoksti.  

MOKYKLŲ KONSULTAVIMAS BEI MOKYKLOS SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO KONSULTANTO RENGIMAS

PLANUOJANČIŲ DIEGTI SOCIALINĮ IR EMOCINĮ UGDYMĄ MOKYKLŲ KONSULTAVIMAS

Socialinio ir emocinio ugdymo instruktoriai konsultuoja mokyklas dėl nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo integravimo ir tvarumo. Padedame mokyklos administracijai įsivertinti poreikį, sudaryti nuoseklų integravimo planą. 

Vieta: konsultacija gali vykti gyvai, telefonu, nuotoliu ar el. paštu.


Dėl konsultacijos susisiekti su direktore dr. Daiva Šukyte


DIEGIANČIŲ SOCIALINĮ IR EMOCINĮ UGDYMĄ MOKYKLŲ KONSULTAVIMAS

Trukmė: 2-4 akad. val.

Dalyviai: mokyklos administracija, SEU lyderiai, kiti atsakingi už SEU integravimą asmenys.

Konsultacijos tikslas: padėti mokyklai įsivertinti socialinio ir emocinio ugdymo integravimo pažangą, aptarti iššūkius ir ieškoti sprendimų, suplanuoti tolimesnius SEU plėtojimo žingsnius.


Dėl konsultacijos susisiekti su direktore dr. Daiva Šukyte
MOKYKLOS SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO KONSULTANTO RENGIMAS

Trukmė gali būti įvairi.

Individualus ruošimas.


Atsižvelgdami į kitų šalių patirtį Socialinio ir emocinio ugdymo institutas kartu su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA mokykloms siūlo žengti dar vieną žingsnį į priekį vienam iš bendruomenės narių priskirti veiklos funkciją – būti mokyklos socialinio ir emocinio ugdymo konsultantu. Pasiruošimo planas ruošiamas individualiai, aptarus ir įsivertinus mokyklos bendruomenės patirtį, stiprybes ir grėsmes, nustačius mokyklos ir asmeninius kandidato į konsultantus poreikius ir galimybes. 

Mokyklos socialinio ir emocinio ugdymo konsultantu gali tapti bet kuris personalo asmuo, kuris jaučiasi ir yra priimtas kolegų, turi administracijos ir pedagogų pasitikėjimą. Mokyklos administracijai, norinčiai gauti pagalbą paskiriant asmenį šioms funkcijoms, atsiunčiame Rekomendacijas dėl mokyklos socialinio ir emocinio ugdymo konsultanto paskyrimo. Pagrindinės mokyklos socialinio ir emocinio ugdymo konsultanto funkcijos: reguliariai bendrauti su mokyklos vadovu dėl SEU plėtojimo; teikti tiesioginę pagalbą mokytojams SEU programos įgyvendinimo srityse; padėti mokytojams integruoti SEU į dalykų pamokas, prireikus pasiūlyti pedagogams reflektyviąsias konsultacijas. 

Vieta: individualus konsultavimas vyksta mokykloje. 

Pastaba: tinka ir ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo institucijoms, profesinėms mokykloms ir visų kitų tipų ugdymo institucijoms.


Dėl konsultanto ruošimo susisiekti su direktore dr. Daiva Šukyte